Văn bản hành chính

Tổng số có: 5205 văn bản Hiển thị số lượng / trang
 • Quyết định 15/TCCP-CB

  Quyết định của Bộ trưởng – Trưởng Ban tổ chức – Cán bộ Chính phủ về việc qui định cơ cấu tổ chức của Cơ quan

  11/03/1995

  01/01/0001

 • Quyết định 48/TCCP-VP

  Quyết định của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thu chi ngân sách năm 1995

  06/03/1995

  01/01/0001

 • Tờ trình 49/TCCP-CB

  Tờ trình của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về chế độ đối với Trưởng bản, Già làng ở miền núi, vùng cao

  24/02/1995

  01/01/0001

 • Quyết định 09/TCCP-CB

  Quyết định của Bộ trưởng – Trưởng Ban tổ chức – Cán bộ Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo cho 2 Trung tâm Lưu trữ quốc gia – Cục Lưu trữ Nhà nước

  23/02/1995

  01/01/0001

 • Quyết định 18/QĐ-TĐKT

  Quyết định của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ về việc khen thưởng thi đua năm 1994

  18/02/1995

  01/01/0001

 • Tờ trình 63/TCCP-CB

  Tờ trình của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc đề nghị bổ nhiệm Hội đồng quản lý và Tổng giám đốc các Tổng công ty được thành lập theo quyết định số 91/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  16/02/1995

  01/01/0001

 • Quyết định 38/TCCP-VP

  Quyết định của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ về việc uỷ quyền chủ đầu tư xây dựng cho Cục Lưu trữ Nhà nước

  15/02/1995

  01/01/0001

 • Công Văn 10a/TCCP-ĐP

  Công văn của Ban tổ chức – Cán bộ Chính phủ về việc lập kế hoạch cấp kinh phí năm 1995 thực hiện Chỉ thị 364

  08/02/1995

  01/01/0001

 • Báo Cáo 02/LB

  Báo cáo của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về chế độ đối với cán bộ, quân nhân không có thân nhân phải nuôi dưỡng đi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ và cán bộ, quân nhân được Đảng cử ở lại miền Nam sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954

  07/02/1995

  01/01/0001

 • Quyết định 23/QĐ/TL

  Quyết định Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ về việc bổ sung quĩ tiền lương tăng thêm do thực hiện nâng lương năm 1993

  21/01/1995

  01/01/0001

Trang 520 trong 521Đầu tiên    Trước   512  513  514  515  516  517  518  519  [520]  521  Tiếp   Cuối