Văn bản hành chính

Tổng số có: 5205 văn bản Hiển thị số lượng / trang
 • Công Văn 46/TCCP-HTQT

  Công văn của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc báo cáo kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 1996

  16/08/1995

  01/01/0001

 • Tờ trình 172/TCCP-TC

  Tờ trình của Ban tổ chức – Cán bộ Chính phủ về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  12/08/1995

  01/01/0001

 • Tờ trình 166/TCCP-TC

  Tờ trình của Ban tổ chức – Cán bộ Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Quảng Nam – Đà Nẵng

  05/08/1995

  01/01/0001

 • Báo Cáo 168/TCCP-VP

  Báo cáo tình hình thực hiện công tác chủ yếu trong 6 tháng đầu năm 1995 của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ

  26/07/1995

  01/01/0001

 • Quyết định 136/TCCP-CCVC

  Quyết định của Bộ trưởng – Trưởng ban tổ chức – Cán bộ Chính phủ về việc ban hành Bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các tổ chức thuộc Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ

  22/07/1995

  01/01/0001

 • Quyết định 137/TCCP

  Quyết định của Bộ trưởng – Trưởng Ban tổ chức – Cán bộ Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Viện Nghiên cứu Khoa học tổ chức Nhà nước

  22/07/1995

  01/01/0001

 • Quyết định 138/TCCP-CCVC

  Quyết định của Bộ trưởng – Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ về việc ban hành Bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan thường trực Miền Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan thường trực Miền Trung và Tây Nguyên tại thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

  22/07/1995

  01/01/0001

 • Tờ trình 156/TCCP-TC

  Tờ trình của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ về phương án tổ chức sắp xếp lại các Tổng Công ty để xin đăng ký thành lập lại theo Quyết định 90/TTg và 91/TTg

  17/07/1995

  01/01/0001

 • Công Văn 57/TCCP-ĐT

  Công văn của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc trình Thủ tướng dự thảo chỉ thị về đào tạo, bồi dưỡng Thẩm phán hành chính

  08/07/1995

  01/01/0001

 • Báo Cáo 166/TCCP-CCVC

  Báo cáo của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 (NQ8B) Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa VI) về “Đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và dân”

  01/07/1995

  01/01/0001

Trang 517 trong 521Đầu tiên    Trước   512  513  514  515  516  [517]  518  519  520  521  Tiếp   Cuối