Tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ tháng 11/2018

16:27 10/12/2018

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 9065
Vụ Pháp chế cập nhật tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ tháng 11/2018
Thực hiện nhiệm vụ Bộ trưởng giao, Vụ Pháp chế cập nhật tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ tháng 11/2018
Xem chi tiết tại đây