Tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ tháng 9/2018

16:20 04/12/2018

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 11080
Vụ Pháp chế cập nhật tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ tháng 9/2018
Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, Vụ Pháp chế cập nhật tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ tháng 9/2018
Xem chi tiết tại đây