Tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ tháng 10/2018

16:11 10/12/2018

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 8884
Tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ tháng 10/2018
Thực hiện nhiệm vụ Bộ trưởng giao, Vụ Pháp chế cập nhật tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ tháng 10/2018
Xem chi tiết tại đây