Tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ tháng 10 năm 2018

14:25 19/11/2018

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 10270
Thực hiện nhiệm vụ theo dõi chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ, Vụ Pháp chế báo cáo chi tiết tiến độ các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ đang thực hiện tháng 10 năm 2018
Vụ Pháp chế cập nhật tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ, tháng 10/2018.
Xem chi tiết toàn văn tại đây