Văn bản hành chính

Tổng số có: 5210 văn bản Hiển thị số lượng / trang
 • Quyết định 1559/QĐ-BNV

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Nội vụ năm 2016

  07/10/2015

  01/01/0001

 • Nghị Quyết 62/NQ-CP

  Nghị quyết của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2015

  07/09/2015

  01/01/0001

 • Quyết định 357/QĐ-BNV

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Nội vụ năm 2015

  13/05/2015

  01/01/0001

 • Thông báo 117/TB-VPCP

  Thông báo của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức

  06/04/2015

  06/04/2015

 • Quyết định 250/QĐ-BNV

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ sung Điều 12 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và điều động, biệt phái công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1205/QĐ-BNV ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

  02/04/2015

  02/04/2015

 • Quyết định 110/QĐ-BNV

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch sơ kết công tác cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn I (2011-2015) và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn II (2016-2020)

  02/03/2015

  02/03/2015

 • Quyết định 43/QĐ-BNV

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2014

  23/01/2015

  23/01/2015

 • Quyết định 61/QĐ-TTg

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam" do ADB viện trợ không hoàn lại

  15/01/2015

  15/01/2015

 • Quyết định 1221/QĐ-BNV

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt "Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 của Bộ Nội vụ"

  25/11/2014

  25/11/2014

 • Quyết định 1939/QĐ-TTg

  Quyết định của Thủ tướng Chính phu phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống thông tin và truyền thông các vùng biên giới biển, vùng biển, đảo Việt Nam đến năm 2020

  28/10/2014

  28/10/2014

Trang 6 trong 521Đầu tiên    Trước   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Tiếp   Cuối