Chi tiết văn bản

Tổng số có: 5212 văn bản Hiển thị số lượng / trang
 • Quyết định số 2025/QĐ-BNV

  Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ

  28/08/2018

  28/08/2018

 • Quyết định 959/QĐ-BNV

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Bộ Nội vụ về ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của các đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ năm 2018

  08/06/2018

  08/06/2018

 • Quyết định số 835/QĐ-BNV

  Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn và Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị.

  17/05/2018

  17/05/2018

 • Quyết định 318/QĐ-BNV

  về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

  09/03/2018

  09/03/2018

 • Quyết định số 199/QĐ-BNV

  về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

  31/01/2018

  31/01/2018

Trang 1 trong 1043Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối