Lĩnh vực
Công tác thanh niên 
Pháp chế 
Tổ chức, biên chế 
Chính quyền địa phương 
Địa giới hành chính 
Cán bộ,công chức,viên chức 
Hội, tổ chức phi chính phủ 
Tôn giáo 
Cơ yếu 
Thi đua, khen thưởng 
Văn thư, lưu trữ 
Chính sách tiền lương 
Đào tạo, bồi dưỡng 
Cải cách hành chính 
Thanh tra, kiểm tra 
Hợp tác quốc tế 
Nghiên cứu khoa học 
Công nghệ thông tin 
Lĩnh vực khác 
Cơ quan ban hành
 

Lượt truy cập
10211283
Khách online 10
Tìm kiếm nhanh
 Telex   VNI Tìm kiếm nâng cao
 
Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành
 Hiển thị trên trang: 
Tên loạiSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Nghị định 24/2014/NĐ-CP 04/04/2014 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên
Thông tư 02/2014/TT-BNV 01/04/2014 Thông tư của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn các ngạch công chức kiểm ngư viên,
Quyết định 19/2014/QĐ-TTg 05/03/2014 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia
Nghị định 07/2014/NĐ-CP 27/01/2014 Nghị định của Chính phủ Quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng,
Nghị định 03/2014/NĐ-CP 16/01/2014 Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Văn bản hành chính mới ban hành
 Hiển thị trên trang: 
Tên loạiSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Quyết định 442/QĐ-TTg 28/03/2014 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ
Công văn 956/BNV-CCVC 24/03/2014 Công văn của Bộ Nội vụ về tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm
Báo cáo 894/BC-BNV 19/03/2014 Báo cáo của Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2014
Công văn 891/BNV-PC 19/03/2014 Công văn của Bộ Nội vụ về nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014
Chỉ thị 07/CT-TTg 19/03/2014 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
Loại văn bản
Hiến pháp 
Luật 
Sắc lệnh 
Lệnh
Pháp lệnh 
Nghị quyết
Nghị định
Thông tư 
Thông tư liên tịch
Quyết định
Chỉ thị
Công văn 
Báo cáo 
Tờ trình 
Thông báo 
Hướng dẫn 
Kế hoạch 
Chương trình 
Đề án 
Văn bản khác 
Văn bản xem nhiều
Văn bản tải nhiều

CƠ SỞ DỮ LIỆU VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CỦA BỘ NỘI VỤ
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Bình, Q. Giám đốc Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ.
Bản quyền: Bộ Nội vụ - Số 8 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội. 
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Tel (84-4)62821016- Fax (84-4)62821020- Email: websitemaster@moha.gov.vn

"Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ (www.moha.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này."