Lĩnh vực
Tổng hợp 
Công tác thanh niên 
Kế hoạch tài chính 
Pháp chế 
Tổ chức, biên chế 
Chính quyền địa phương 
Địa giới hành chính 
Cán bộ,công chức,viên chức 
Hội, tổ chức phi chính phủ 
Tôn giáo 
Cơ yếu 
Thi đua, khen thưởng 
Văn thư, lưu trữ 
Chính sách tiền lương 
Đào tạo, bồi dưỡng 
Cải cách hành chính 
Thanh tra, kiểm tra 
Hợp tác quốc tế 
Nghiên cứu khoa học 
Công nghệ thông tin 
Lĩnh vực khác 
Cơ quan ban hành
 

Lượt truy cập
3472941
Khách online 28
Tìm kiếm nhanh
 Telex   VNI Tìm kiếm nâng cao
 
Thông báo Văn bản quy phạm pháp luật mới
 Hiển thị trên trang: 
Tên loạiSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Nghị định 92/2017/NĐ-CP 07/08/2017 Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục
Nghị định 90/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩhh vực thú y
Nghị định 91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Quyết định 36/2017/QĐ-TTg 29/07/2017 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Nghị định 89/2017/NĐ-CP 29/07/2017 Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính-ngân sách đặc thù đối với thành
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Văn bản hành chính mới ban hành
 Hiển thị trên trang: 
Tên loạiSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Nghị quyết 75/NQ-CP 09/08/2017 Nghị quyết của Chính phủ Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2017
Quyết định 1162/QĐ-TTg 08/08/2017 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa
Quyết định 1138/QĐ-TTg 04/08/2017 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Tài chính - Hải Quan vào Trường Đại
Quyết định 1137/QĐ-TTg 03/08/2017 Quyết đinh của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu
Quyết định 1125/QĐ-TTg 31/07/2017 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế-Dân số giai đoạn 2016-2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
Loại văn bản
Hiến pháp 
Luật 
Sắc lệnh 
Lệnh
Pháp lệnh 
Nghị quyết
Nghị định
Thông tư 
Thông tư liên tịch
Quyết định
Chỉ thị
Công văn 
Báo cáo 
Tờ trình 
Thông báo 
Hướng dẫn 
Kế hoạch 
Chương trình 
Đề án 
Văn bản khác 
Văn bản xem nhiều
Văn bản tải nhiều

CƠ SỞ DỮ LIỆU VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CỦA BỘ NỘI VỤ
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Bình, Q. Giám đốc Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ.
Bản quyền: Bộ Nội vụ - Số 8 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội. 
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Tel (84-4)62821016- Fax (84-4)62821020- Email: websitemaster@moha.gov.vn

"Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ (www.moha.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này."