Lĩnh vực
Công tác thanh niên 
Pháp chế 
Tổ chức, biên chế 
Chính quyền địa phương 
Địa giới hành chính 
Cán bộ,công chức,viên chức 
Hội, tổ chức phi chính phủ 
Tôn giáo 
Cơ yếu 
Thi đua, khen thưởng 
Văn thư, lưu trữ 
Chính sách tiền lương 
Đào tạo, bồi dưỡng 
Cải cách hành chính 
Thanh tra, kiểm tra 
Hợp tác quốc tế 
Nghiên cứu khoa học 
Công nghệ thông tin 
Lĩnh vực khác 
Cơ quan ban hành
 

Lượt truy cập
11522590
Khách online 21
Tìm kiếm nhanh
 Telex   VNI Tìm kiếm nâng cao
 
Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành
 Hiển thị trên trang: 
Tên loạiSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Quyết định 42/2014/QĐ-TTg 27/07/2014 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm
Nghị định 04/VBHN-BNV 22/07/2014 Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Nghị định 65/2014/NĐ-CP 01/07/2014 Nghị định của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Thông tư 05/2014/TT-BNV 23/06/2014 Thông tư của Bộ Nội vụ về việc quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ
Thông tư 04/2014/TT-BNV 23/06/2014 Thông tư của Bộ Nội vụ về việc quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Văn bản hành chính mới ban hành
 Hiển thị trên trang: 
Tên loạiSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Quyết định 1049/QĐ-TTg 26/06/2014 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó
Báo cáo 2274/BC-BNV 23/06/2014 Báo cáo của Bộ Nội vụ tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2014
Quyết định 646/QĐ-BNV 19/06/2014 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy định về thăm hỏi ốm đau, phúng viếng tang gia
Báo cáo 2200/BC-BNV 19/06/2014 Báo cáo của Bộ Nội vụ đánh giá tình hình 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2013
Chỉ thị 10/CT-TTg 29/04/2014 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thống kê Bộ, ngành
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
Loại văn bản
Hiến pháp 
Luật 
Sắc lệnh 
Lệnh
Pháp lệnh 
Nghị quyết
Nghị định
Thông tư 
Thông tư liên tịch
Quyết định
Chỉ thị
Công văn 
Báo cáo 
Tờ trình 
Thông báo 
Hướng dẫn 
Kế hoạch 
Chương trình 
Đề án 
Văn bản khác 
Văn bản xem nhiều
Văn bản tải nhiều

CƠ SỞ DỮ LIỆU VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CỦA BỘ NỘI VỤ
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Bình, Q. Giám đốc Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ.
Bản quyền: Bộ Nội vụ - Số 8 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội. 
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Tel (84-4)62821016- Fax (84-4)62821020- Email: websitemaster@moha.gov.vn

"Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ (www.moha.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này."