Lĩnh vực
Tổng hợp 
Công tác thanh niên 
Kế hoạch tài chính 
Pháp chế 
Tổ chức, biên chế 
Chính quyền địa phương 
Địa giới hành chính 
Cán bộ,công chức,viên chức 
Hội, tổ chức phi chính phủ 
Tôn giáo 
Cơ yếu 
Thi đua, khen thưởng 
Văn thư, lưu trữ 
Chính sách tiền lương 
Đào tạo, bồi dưỡng 
Cải cách hành chính 
Thanh tra, kiểm tra 
Hợp tác quốc tế 
Nghiên cứu khoa học 
Công nghệ thông tin 
Lĩnh vực khác 
Cơ quan ban hành
 

Lượt truy cập
3835021
Khách online 360
Tìm kiếm nhanh
 Telex   VNI Tìm kiếm nâng cao
 
Thông báo Văn bản quy phạm pháp luật mới
 Hiển thị trên trang: 
Tên loạiSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Quyết định 05/2018/QĐ-TTg 23/01/2018 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
Quyết định 49/2017/QĐ-TTg 11/01/2018 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thu dọn các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ
Thông tư 01/2018/TT-BNV 08/01/2018 Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017
Thông tư 02/2018/TT-BNV 08/01/2018 Thông tư của Bộ Nội vụ quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ
Nghị định 163/2017/NĐ-CP 30/12/2017 Nghị định của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ logistics
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Văn bản hành chính mới ban hành
 Hiển thị trên trang: 
Tên loạiSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Chỉ thị 46/CT-TTg 21/12/2018 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác dịnh dưỡng trong tình hình mới
Kế hoạch 235/KH-BTĐKT 30/01/2018 Kế hoạch của Bộ Nội vụ thực hiện pháp điển hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đối với
Quyết định 62/QĐ-BNV 19/01/2018 Quyết định của Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Tổ chức - Biên
Quyết định 64/QĐ-BNV 19/01/2018 Quyết định của Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Báo cáo 45/QĐ-BNV 15/01/2018 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
Loại văn bản
Hiến pháp 
Luật 
Sắc lệnh 
Lệnh
Pháp lệnh 
Nghị quyết
Nghị định
Thông tư 
Thông tư liên tịch
Quyết định
Chỉ thị
Công văn 
Báo cáo 
Tờ trình 
Thông báo 
Hướng dẫn 
Kế hoạch 
Chương trình 
Đề án 
Văn bản khác 
Văn bản xem nhiều
Văn bản tải nhiều

CƠ SỞ DỮ LIỆU VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CỦA BỘ NỘI VỤ
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Bình, Q. Giám đốc Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ.
Bản quyền: Bộ Nội vụ - Số 8 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội. 
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Tel (84-4)62821016- Fax (84-4)62821020- Email: websitemaster@moha.gov.vn

"Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ (www.moha.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này."