Lĩnh vực
Tổng hợp 
Công tác thanh niên 
Kế hoạch tài chính 
Pháp chế 
Tổ chức, biên chế 
Chính quyền địa phương 
Địa giới hành chính 
Cán bộ,công chức,viên chức 
Hội, tổ chức phi chính phủ 
Tôn giáo 
Cơ yếu 
Thi đua, khen thưởng 
Văn thư, lưu trữ 
Chính sách tiền lương 
Đào tạo, bồi dưỡng 
Cải cách hành chính 
Thanh tra, kiểm tra 
Hợp tác quốc tế 
Nghiên cứu khoa học 
Công nghệ thông tin 
Lĩnh vực khác 
Cơ quan ban hành
 

Lượt truy cập
3430928
Khách online 281
Tìm kiếm nhanh
 Telex   VNI Tìm kiếm nâng cao
 
Thông báo Văn bản quy phạm pháp luật mới
 Hiển thị trên trang: 
Tên loạiSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Nghị định 83/2017/NĐ-CP 18/07/2017 Nghị định của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
Nghị định 84/2017/NĐ-CP 18/07/2017 Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013
Nghị định 80/2017/NĐ-CP 17/07/2017 Nghị định của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống
Nghị định 82/2017/NĐ-CP 17/07/2017 Nghị định của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên
Quyết định 30/2017/QĐ-TTg 07/07/2017 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Văn bản hành chính mới ban hành
 Hiển thị trên trang: 
Tên loạiSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Quyết định 1067/QĐ-TTg 19/07/2017 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao
Quyết định 1030/QĐ-TTg 13/07/2017 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản
Chỉ thị 31/CT-TTg 06/07/2017 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại
Quyết định 2149/QĐ-BNV 30/06/2017 Quyết định của Bộ Nội vụ ban hành Quy định Bộ chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại
Nghị quyết 49/NQ-CP 13/06/2017 Nghị quyết của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
Loại văn bản
Hiến pháp 
Luật 
Sắc lệnh 
Lệnh
Pháp lệnh 
Nghị quyết
Nghị định
Thông tư 
Thông tư liên tịch
Quyết định
Chỉ thị
Công văn 
Báo cáo 
Tờ trình 
Thông báo 
Hướng dẫn 
Kế hoạch 
Chương trình 
Đề án 
Văn bản khác 
Văn bản xem nhiều
Văn bản tải nhiều

CƠ SỞ DỮ LIỆU VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CỦA BỘ NỘI VỤ
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Bình, Q. Giám đốc Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ.
Bản quyền: Bộ Nội vụ - Số 8 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội. 
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Tel (84-4)62821016- Fax (84-4)62821020- Email: websitemaster@moha.gov.vn

"Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ (www.moha.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này."